Zveza lovskih družin Novo mesto - predstavitev

TABOR MLADIH 2018 V ZLD NOVO MESTO

Konec avgusta 2018 je ZLD Novo mesto uspešno izvedla tridnevni tabor mladih, ki je letos potekal v LD Mirna peč.

Letos smo v ZLD Novo mesto že šestič organizirali tridnevni Tabor mladih.

Ob močni podpori lovske družine Mirna Peč, ki se zaveda pomembnosti ozaveščanja in izobraževanja mladih pod vodstvom izkušenega starešine Karola Zagorca in njegove ekipe, smo na skupnem sestanku v mesecu juliju 2018 določili natančen program in potek tabora, ki smo ga na ZLD Novo mesto načrtovali vse od odobritve LZS dalje. Tabor je bil ponovno, kot že nekaj preteklih let, projektno zasnovan, kar se je v dosedanji praksi izkazalo za zelo koristno in kar so otroci vedno z navdušenjem sprejeli. Letos smo ga tudi tematsko obarvali, posvetili smo ga pticam, čemur je bilo podrejeno tudi projektno delo.

Udeležilo se ga je skupaj 28 otrok, od katerih je bilo 12 deklic in 16 fantov v starosti med 9 in 14 let iz območja celega novomeškega volilnega okoliša, pa tudi od drugje.

Tabor je vodil Marjan Jenko, referent za izobraževanje in podpredsednik ZLD NM, zelo uspešno pa je celoten program in potek tabora koordinirala mag. Darja Gros, članica predavateljskega aktiva pri Zvezi lovskih družin Novo mesto. Pomočniki so jima bili izvrstni sodelavci: Franc Pintar, Tone Perko, Žiga Gros in Lambert Pate.

Za snemanje in fotografijo je kot že nekaj let doslej, poskrbel zanesljivi Žan Gros, ki se že počasi odpravlja med zeleno bratovščino.

Velik vojaški šotor nam je zagotovil in tudi pomagal postaviti Božidar Jerčič za kar mu gre posebna zahvala. Njegovo razmišljanje je nadvse pozitivno. "Kdo pa bo poskrbel za mlade in jim v pravi luči prikazal naše plemenito delo, če ne mi", pravi.

Nočno strokovno varovanje tabora sta nam zagotovila Rado Radović, upokojeni policist in Peter Lavrič, aktivni varnostnik, za kar jima gre posebna zahvala.

Brez kuhinje na takšnem taboru seveda ne gre. Profesionalno sta zato poskrbela Alojz Dragan, član lovske družine gostiteljice in njegova žena. Obema iskrena hvala in vse priznanje, ki sta ga tekom tabora dobila že od otrok. Tudi zato ima pohvala kuharjema še posebno težo.

Strokovna predavanja so bila v dopoldanskem času, za kar so poskrbeli predavatelji: nekdanji poklicni reševalec Alojz Dragan - prva pomoč pri nezgodah pri lovu; Marjan Grah uni. dipl. ing. gozd. - gozdne in grmovne vrste, gozdni sadeži in plodovi, obnašanje ob obisku v gozdu; upokojeni učitelj Tone Perko - osnove risanja in slikarskih tehnik ter postavitev razstave; učitelj biologije Marjan Jenko - živalski svet naših polj in gozdov s poudarkom na pticah, naša pomoč pticam pri gnezdenju in prehranjevanju v zimskih razmerah, pripravil je tudi vse materiale za izdelavo valilnic; Franc Pintar - polharjenje na slovenskem, zgodovina in načini lovljenja polhov, streljanje z zračno puško; Peter Lavrič - osnove kinologije ter podrobnejša predstavitev psa krvosledca in Žiga Gros - vodja del in mentor pri izdelavi lovske preže.

Za odhod na opazovalnice so poskrbeli izvrstni in nadvse odgovorni lovci LD Mirna Peč, Lambert Pate, ki je poskrbel tudi za prevoz šotora, Janez Rajar, ki je med drugim tudi daroval ves les za lovsko prežo, pripravnika Martin Starič in Stanko Skube, Srečko Lužar, Alojz Dragan.

Projektov, ki so se ju otroci lotili pod skrbnim vodstvom mentorjev Žige Grosa, Marjana Jenka in lovcev LD Mirna peč, so se otroci lotili nadvse odgovorno in z velikim navdušenjem. Izdelali so vsak svojo ptičjo valilnico, in lovsko prežo, ki je ostala Lovski družini v spomin. Za nadaljno skrb za prežo so ji določili tudi skrbnika. Pri vseh delih in aktivnostih sta se izredno izkazala pripravnika družine gostiteljice Stanko Skube in Martin Starič.

Ob zaključku so organizatorji pripravili staršem, vodstvu ZLD in vsem prisotnim kratek kulturni program, na katerem so poleg analize, ki sta jo podala vodji tabora, zelo pohvalno spregovorila predsednik ZLD Novo mesto Franc Jarc in starešina LD Mirna Peč Karol Zagorc.  Zaključka se je udeležil tudi mirnopeški župan Andrej Kastelic, ki je vsem izrekel dobrodošlico in pohvale za opravljeno poslanstvo lovcev.

Navdušujoče je pisati o uspešnosti takega projekta. Gotovo pa sem med mnogimi, ki so pomagali, pozabil  omeniti še koga. Naj mi oprosti. Hvala vsem sodelujočim, še posebej lovski družini Mirna peč in njeni starešini  in seveda Lovski zvezi Slovenije, ki nam je omogočila uresničitev našega projekta.

Nasvidenje prihodnje leto in lovski zdravo!                                             Stane Gabrijel

 

_____________________________________________________________________________

Zveza lovskih družin Novo mesto je bila ustanovljena leta 1951 ob združitvi okrajnih lovskih podzvez Trebnje in Novo mesto.

Včlanjenih je bilo 21 lovskih družin, trenutno pa le 18. Vseh 21 pa je združenih v novomeškem lovsko upravljavskem območju. V 21 lovskih družinah je cca 1200. Za potrebe lovskih družin in ZLD imamo pogodbeno zaposlenega strokovnega tajnika Staneta Gabrijela, ki opravlja naloge na naslovu Seidlova cesta 6, ki je last ZLD Novo mesto.

Organi ZLD:

1. UPRAVNI ODBOR ZLD

- Predsednik           Franc Jarc
- Podpredsednik    Marjan Jenko
- Člani:                     Lambert Pate
                                  Branko Križe
                                  Robert Pavlin
                                  Bojan Gorenc
                                  Bojan Maglica

2. NADZORNI ODBOR ZLD

- Predsednik           Sandi Kranjc
- Član                       Andrej Mikec
- Član                       Brečko Ciril


3. ČASTNO RAZSODIŠČE ZLD

- Predsednik           Božidar Jerčič
- Člani:                     Robert Nedanovski
                                  Branko Bec
                                  Dušan Sašek
                                  Roman Vovk

Seznam 17 lovskih družin članic ZLD in vseh 21 včlanjenih v novomeškem LUO 

 1. LD Trdinov vrh
 2. LD Gorjanci
 3. LD Mirna Peč
 4. LD Novo mesto
 5. LD Orehovica
 6. LD Otočec
 7. LD Padež
 8. LD Plešivica
 9. LD Šentjernej
 10. LD Škocjan
 11. LD Toplice
 12. LD Dobrnič
 13. LD Mirna
 14. LD Mokronog
 15. LD Trebelno
 16. LD Velika Loka
 17. LD Šentjanž
 18. LD Tržišče
 19. LD Šentrupert
 20. LD Trebnje
 21. LD Veliki Gaber

Kontaktni podatki za ZLD Novo mesto: ZLD.NM@siol.net   tel: 07 33 25 112,  mobitel: 041 796 149

Odgovorna oseba:  Jarc Franc, e-mail: franc.jarc@quest.si

Zveza lovskih družin Novo mesto, Seidlova cesta 6, 8000 Novo mesto

Matična številka  5136482