LD Trebelno predstavitev

Predstavitev Lovske družine Trebelno

Trebelno 41

8231 Trebelno

 

Lovska družina Trebelno je bila ustanovljena z odločbo Okrajnega ljudskega odbora Trebnje z dne, 19.10.1946, pod št.3551. Ustanovilo jo je 8 članov, ki so vsi žal že pokojni.

Družina upravlja z 4089 ha lovišča, od tega je 3962 ha lovne površine. Naše lovišče meji na lovišča lovskih družin: Otočec, Mirna peč, Trebnje, Mirna in Mokronog. V družini je včlanjenih 30 članov. Od tega je 8 lovskih čuvajev in 2 lovska mojstra.

Gospodarsko najpomembnejša divjad je srnjad. Njena številčnost je stabilna. Od velike divjadi v lovišču stalno živijo divji prašiči in jelenjad. Za krmljenje divjih prašičev  imamo v Radulji postavljene tri avtomatske krmilnice, eno pa imamo v Kobilnici. Vse krmilnice redno zalagamo in tudi prašiči jih redno obiskujejo.

Številčnost zajca je majhna, vendar se počasi popravlja.

V dolino Radulje spomladi priletijo race mlakarice, ki tu tudi gnezdijo, vendar na jesen odletijo na reko Krko.

Lovska družina Trebelno ima blizu vasi Trebelno svoje zemljišče, ki ga je leta 1978, s prispevki članov kupila od Francija Peterleta iz Vrhnike. To zemljišče meri 14220 m2. Na njem smo leta 1979 postavili leseno lovsko kočo. Pozneje smo jo delno podkletili in pozidali. Leta 1996 pa smo leseno kočo podrli in sezidali nov lovski dom.

Na parceli imamo tudi krmno njivo, kozolec, ter še nekatere objekte, ki nam služijo za izvajanje družabnih prireditev.

Na tej parceli smo naredili tudi strelišče za streljanje na glinaste golobe in strelišče za streljanje na tarče živali.

Lovsko družino Trebelno vodi starešina Stane Muhič. Marko Repše je gospodar, Stane Cvetan referent za gojitev divjadi, Franc Nahtigal je blagajnik, Albin Verščaj pa tajnik. Anton Cvetan je kinolog, Tomaž Zupančič pa referent za strelstvo. Anton Cvetan-Naravčk je referent za lovski turizem, Franc Zore pa je hišnik.

Predsednik nadzornega  odbora je Pavel Žagar, člana pa Alojz Dragan in Robert Verščaj.

Za letos imamo potrjen naslednji plan odvzema divjadi: 96 kosov srnjadi, 4 kose jelenjadi, 20 divjih prašičev, 22 lisic, 3 jazbece, 2 kuni belici, 3 poljske zajce, 1 raco mlakarico, 5 srak, 7 šoj in 8 sivih vran.