LD Trdinov vrh

Naslov: Lovska družina Trdinov vrh, Gabrje, Loka 4, 8321 Brusnice

Matična štev.:    5253306000

Davčna štev.:     SI 90112644

TRR:                  SI56 0297 0001 4988 120

 

Odgovorna oseba - starešina LD:  Miran Kuljaj

kontakt: 031 758 301

 

Gospodar: Anton Luzar

kontakt: 031 363 254

 

Tajnik: Sandi Kranjc

kontakt: 041 638 591

Lovišče leži na severozahodnem delu pobočja Gorjancev do reke Krke in meri skupno 3523 ha, od tega 3331 ha lovne površine. Vključuje katastrsko občino Brusnice, Gabrje, Hrušico in Orehovico. Meji na LD Gorjanci, LD Otočec, LD Orehovica in LD Radatoviči. Lovišče je razgibano, prevladujejo hribovite površine, ki se dvigajo od nadmorske višine 200 m do 1178 m. Vodne razmere v lovišču so ugodne, prav tako rodovitnost tal, kar ugodno vpliva na življenje divjadi. V nižinskem predelu lovišča so predvsem kmetijske površine z naseljenimi kraji, medtem ko so v višje ležečem predelu na območju Gorjancev predvsem mešani gozdovi. Ti predstavljajo 60 % površine lovišča. Lastništvo zemljišč je pretežno v zasebni lasti.

Gospodarimo s srnjadjo, jelenjadjo, divjim prašičem in malo divjadjo. Trenutno šteje Lovska družina Trdinov vrh 75 članov.