LD Šentjanž predstavitev

Lovska družina Šentjanž, gospodari z loviščem, ki leži na skrajnem severnem delu novomeškega Lovsko upravljavskega območja in meri skupno 3.933 ha od katerih je 3.695 lovnih površin. Število članov se giblje med 30 in 40 člani.

 

Gospodarimo pretežno z vso divjadjo ki prebiva v tem delu Slovenije, srnjadjo, jelenjadjo, damjaki, divjimi prašiči in malo divjadjo, ter zvermi od katerih je skoraj stalni prebivalec tudi medved.

Zaradi skupnih interesov se združujemo v Zvezo lovskih družin Novo mesto, ki skrbi za našo organizacijo, izobraževanje in kulturo, v Lovsko kinološko društvo Novo mesto in  v Območno združenje upravljavcev lovišč novomeškega LUO.

 

Odgovorna in kontaktna oseba je starešina PELKO Miran,     041 – 626 180