LD Plešivica Žužemberk predstavitev

Lovska družina Plešivica Žužemberk  šteje 116 članov od tega 5 pripravnikov in gospodari s sredogorskim loviščem, ki leži na nadmorski višini od 200 m pa do 600 m. Lovišče obsega 9094 ha od tega je lovne površine 8751 ha. Divjad v lovišču je srnjad, jelenjad, divji prašiči, od male divjadi poljski zajec, raca mlakarica …, od zaščitenih vrst pa medved, volk in ris.

V lovski družini je deset članov, ki so opravili izobraževanje za lovskega čuvaja. Lovska družina ima s sedmimi člani sklenjeno pogodbo za  opravljanje funkcije lovskega čuvaja v lovišču Plešivica. Sedem članov je preglednikov divjačine, v družini sta tudi dva lovska mojstra.

Lovska družina Plešivica Žužemberk ima sedež na Grajskem trgu 29 v Žužemberku. Na tem naslovu je tudi lovski dom z dvorano, pisarnami in prevzemnico divjačine. Lovska družina ima  v lasti še kočo na Plešivici in lovsko kočo pri Komanci.

Lovska družina je članica Lovske zveze Slovenije, Zveze lovskih družin Novo mesto in spada v I. novomeško LUO. 

Lovsko družino vodi upravni odbor v sestavi:

Starešina – ­Franc Jarc

Tajnik – Robert Flander

Gospodar – Aleksander Jordan

Informatik – Drago Jarc

Strelski referent – Miha Pirc

Kinolog – Srečko Brezovar

Referent za izobraževanje – Vekoslav Kaplan

Referent za škode in premoženje LD – Dušan Iskra

Blagajnik – Dušan Novak

Knjigovodja – Roman Vovk

Naslov LD Plešivica Žužemberk:

Lovska družina

Plešivica Žužemberk

Grajski trg 29

8360 Žužemberk

e-naslov: lovska.d.p@siol.net

telefon:  041 631 129