LD Padež predstavitev

LOVSKA DRUŽINA PADEŽ

 

Lovska družina Padež je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se povezale zaradi upravljanja z divjadjo in loviščem. LD je bila ustanovljena leta 1946.

 

LD Padež v novomeškem lovsko upravljalnem območju upravlja z loviščem Padež. Po podatkih katastra gospodari s 6651 ha površine, od tega je 68 odstotkov gozdov, 32 odstotkov pa kmetijskih površin. Lovne površine je 6026 ha. Celotno lovišče leži v novomeški občini in se uvršča v kategorijo sredogorskih lovišč. Meji z lovskimi družinami Novo mesto, Toplice, Smuk, Suhor in Gorjanci.

 

V LD Padež je včlanjenih 58 lovcev. Lovska družina Padež je članica LZS in se združuje v OZUL novomeškega lovsko upravljalnega območja in ZLD Novo mesto.

 

Osnovni podatki in odgovorne osebe:

 

Naslov:                       LD Padež, Birčna vas 52, 8000 Novo mesto

ID organizacije:          117

Odgovorna oseba:     Ladislav Vesel, 031 573 341, ladislav.vesel@gmail.com

Matična številka:        5079683

Davčna številka:        49586815

Transakcijski račun:   0297 0001 1644 336