LD Otočec predstavitev

 

 

LOVSKI DOM LD OTOČEC

 

 

 

STRELIŠČE NA GLINASTE GOLOBE LD OTOČEC

 

 

Lovska družina Otočec

Vrh pri Pahi 30

8222 Otočec

 

Starešina LD : Branko Pavlin 031 521 578

 

Datum ustanovitve: 27.12.1946

Skupna površina v upravljanju: 5500,03 ha

Lovna površina: 4901,14 ha

Višinski razred: sredogorsko

Članica ZLD Novo mesto

Pristojni OZUL: Novomeško lovsko upravljavsko  območje

Pristojna izpostava ZGS Novo mesto

 

Trenutno število članov je 58 rednih članov od tega 1 članica. V LD imajo 4 člani status lovskega čuvaja.

Skladno z koncesijsko pogodbo je lovišče LD Otočec določeno z naslednjim opisom meje:

Izhodiščna točka je mlin na reki Krki v Mačkovcu. Od mlina poteka meja po poti skozi vas Mačkovec do Šmarješke ceste in po njej do križišča ter dalje levo proti krožišču (krožišče za Trško goro in Otočec), dalje po cesti proti Trški gori do nadvoza avtoceste. Od tu se meja povzpne na avtocesto Ljubljana – Obrežje in poteka med obema voznima pasovoma v smeri Ljubljane do točke x=511 830 in y =78230, ki je jugozahodno od vasi Dolenje Kamenje. Od tu gre meja v smeri SV preko stare magistralne ceste do kolovozne in po njej do prvega križišča pod vasjo Dolenje Kamenje, kjer zavije desno do zamenja v Dolenje Kamenju. Od tu gre meja proti vzhodu po poti ob robu gozda do odcepa za Trško goro in Hmeljnik, nato do križišča s Hmeljniško cesto. Od tu poteka  po Hmeljniški cesti do vasi Nova gora. Dalje po meji med k.o. Herinja vas in Trebelno, Žaloviče, Trebelno, Jelševec in Žaloviče, Jelševec in Zbure, Zbure in Laknice do ceste Novo mesto – Mokronog. Nato po tej cesti preko vasi Zbure do mostu čez potok Raduljo, ter dalje po potoku do Klančerjevega mlina. Od tu dalje po vozni poti pod vasjo Vinica preko križišča pri par. Št. 333. Od tu dalje čez vas Orešje, po vozni poti proti Malemu Vinjemu vrhu na koto 369, nato po poti preko zaselka Jelševec in dalje po pešpoti do avtoceste, preko nje do napajališča v Ruhni vasi in nato  navzgor po reki Krki do izhodiščne točke mlina v Mačkovcu.

(Vir: ANEKS št 1H KONCESIJSKI POGODBI ŠT. 014-9/2009/1)