LD Orehovica predstavitev

Kratka zgodovina Lovske družine Orehovica

 

Nastanek Lovske družine Orehovica

 

Med 12. in 14. oktobrom 1946 se je skupina krajanov iz okolice Orehovice podala na lov divjega prašiča na Gorjance. Tako je nastala zamisel o oblikovanju lovske družine, ki je nato bila ustanovljena 10.11.1946 in registrirana pri takratni notranji upravi takratnega novomeškega okraja. Na ustanovnem občnem zboru je bilo prisotnih 9 lovcev, kar je bil tudi pogoj za ustanovitev družine.

 

Lovska družina Orehovica tako z istim imenom deluje že od leta 1946.  Meje lovske družine kakršne so še danes so bile določene v letih 1959 in 1960.

Lovska družina je svoj prapor razvila leta 1975, prapor je bogato vezen, okrašen s podobo srnjaka.

1975. leta se je začelo razmišljati tudi o gradnji lovskega doma in tako je bilo 1977 pridobljeno dovoljenje za gradnjo.

Dom Lovske družine Orehovica je bil zgrajen pri Miklavžu na Gorjancih in se vse do danes uporablja za družabne shode, za lovske sestanke, kot izletniška točka in lovski turizem.

 

Lovska družina Orehovica trenutno šteje 45 članov, od tega 2 lovki in 43 lovcev.

LD Orehovica ob praznovanju 60. obletnice

 

Sedež LD:

LOVSKA DRUŽINA OREHOVICA

Cerov Log 151

8310 Šentjernej

 

Člani Upravnega odbora LD:                                   Kontakt:

PAVLIČ Andrej - predsednik                                       051/281 045                    

BRATKOVIČ Robert - gospodar                                 051/635 871

KRALJ Rozana - tajnik                                               040/223 813

GODINA Jože - blagajnik

HUDOKLIN Miran - gojitveni referent

SIMONČIČ Roman - strelski referent                        040/817 005

KOŽELJ Vili - kinološki referent

JAKŠE Anton - referent za turizem

PAVLIČ Franc - gospodar doma                               031/512 007

 

Lovska družina Orehovica razpolaga z 2747 ha skupne površine od tega 2630 ha lovne in 117 ha ne lovne površine.