LD Novo mesto predstavitev

 

 

LOVSKA DRUŽINA                                                                

NOVO MESTO

Prečna 39a

8000 Novo mesto

Reg. Št.: 5172381;  Dav. Št.: 86412035;  TRR: 0297-0001-8819-911

LUO st.: 01; Št. LD: 09 (šifra 0109);

Odgovorna oseba – Sonny Beronja 041 621 953

odv.beronja@siol.net

 

STAREŠINA

SONNY BERONJA

041-621-953

GOSPODAR

MILETIČ GORAN

031-621-599

TAJNIK

GLAVAN ROBERT

031-760-492

BLAGAJNIK

IZIDOR MERVAR

041-359-882

REFERENT ZA   STRELSTVO

MACUT DRAŽEN

040-725-261

GOSPODAR LOVSKE KOČE

GRIČAR IGOR

041-244-499

REFERENT ZA VRAČILO ŠKOD OD DIVJADI

BOŠTJAN PRIMC

041-649-215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Lovska družina upravlja s srednjegorskim loviščem v skupni površini 6590 ha, od tega je 5676 ha lovnih površin.

LD na osnovi sklenjene koncesijske pogodbe za navedene površine upravlja z jelenjadjo, srnjadjo, divjimi prašiči in malo divjadjo. V lovišču je stalno prisotnih najmanj tri do sedem medvedov, ne določeno število volkov, do nedavnega je bil prisoten tudi ris.

V LD je včlanjenih šestdeset do triinšestdeset lovcev, trije imajo naziv lovskega mojstra, enajst je lovskih čuvajev, pet preglednikov divjadi, več lovcev ima opravljene specializirane tečaje za opravljanje različnih del in dejavnosti v lovišču.

LD ima svoj lovski dom, ki se nahaja v strnjenem gozdu Ajdovske planote. Uporablja ga za lastne potrebe, zaradi posebne lege v strnjenem gozdu, ga oddaja tudi za prireditve in piknike – pokličete lahko gospodarja lovske koče Gričar Igor, tel 041-244-499.

 

 

površina lovišča: 6590ha  –  lovna. površina : 5676ha – ne lov. povšina: 914 ha