LD Mirna Peč predstavitev

 

 
Naslov:      LOVSKA DRUŽINA MIRNA PEČ
                   TRG 2
                   8216 MIRNA PEČ
 
Matična št.:     5138400000
Davčna št.:      41144759
TRR:               SI56 6100 0000 7643 462 - DELAVSKA HRANILNICA
 
 
 
 
Kako do nas:          N  45051,520'  ;  E 015002,701'  ;  Višina: 225 m
 
 
 
 
 
  • Odgovorna oseba – starešina: Karol Zagorc

          kontakt: 041 683 755  ;  e-naslov: karol.zagorc@gmail.com

  • Gospodar lovišča: Lambert Pate

          kontakt: +38640574977

  • Tajnik: Srečko Lužar

          kontakt: +38631656791

  • Blagajnik: Jože Povše
          kontakt: 031 364 604

 

 

Lovstvo v teh krajih ima več letno tradicijo, saj njeni začetki segajo daleč v zgodovino leta 1946, v zibelko lovske družine Kal in Mirna Peč. Ob združitvi obeh družin je bila dne 05.09.1950 z odločbo MINOT-a LRS št.76 ustanovljena Lovska družina Mirna Peč. Združeno lovišče je bilo z Odločbo SOB Novo mesto št.323-6/63 z dne 03.10.1967 dodeljeno v upravljanje sedanji Lovski družini Mirna Peč.

V društvu je včlanjenih 43 lovcev. Lovska družina Mirna Peč je članica LZS, povezuje se v OZUL novomeškega lovskega upravljalnega območja in ZLD Novo mesto. Lovišče Lovske družine Mirna Peč je srednjegorsko lovišče na nadmorski višini od 205 do 572 m, v velikosti cca 4678 ha, od tega lovne površine cca 4.333 ha. Razprostira se skozi globodolsko dolino, mirnopeško dolino, šentjursko dolino, prek gradu Hmeljnik z njegovo okolico, hmeljniškega boršta – Blišče. V teh dolinah se stikajo robovi dinarskega, alpskega in panonskega sveta. Tektonska prelomnica poteka po strugi reke Temenice, večkratni tektonski prelomi so tako pokrajini dali gričasto obliko. Oblika in razgibanost pokrajine, mešani gozdovi, ki predstavljajo okoli 52% lovišča, nudijo varno zavetje raznovrstni divjadi kot so: srnjad (gospodarsko najpomembnejša), jelenjad, divji prašič, lisica, poljski zajec, jazbec, raca mlakarica, kuna, medved, volk, … . Kljub trudu, vlaganju in skrbi za povečanje populacije in ponovno naselitev v našem lovišču jerebice in fazana, se le to ni obneslo in sta iz njega izginila.

S požrtvovalnostjo članov lovske družine pri dograditvi lovske koče, ki jo sedaj upravičeno poimenujemo tudi lovski dom, ga člani z veseljem uporabljamo za razne svoje potrebe, dogodke, prireditve, piknike, družabne dogodke. V prostih terminih ga za te namene izdajamo zaključenim družbam, saj ga z veseljem najamejo tako občani, podjetniki in simpatizerji LD.

Kontakt gospodarja lovskega doma za najem je Avbar Gregor gsm 041 887 648 .

 

 

Obris lovišča Lovske družine Mirna Peč