LD Mirna predstavitev

 

Lovska družina Mirna 

Zapuže 23
8233 Mirna 


Kontaktna oseba: Robert Pavlin

E-pošta: jn.ld.mirna@gmail.com

Tel: 041 648 747 

Člani Upravnega odbora:

Robert Pavlin, starešina, 041 648 747 

Franci Ostanek, gospodar, 041 858 726

Jože Novak, tajnik, 041 715 611

Boštjan Slak, blagajnik,
David Jerovšek, referent za strelstvo,
Dušan Bevc, referent za kinologijo,
Franc Lenarčič, referent za lovski turizem

Nadzorni odbor,
Jože Šepic, predsednik, 051 372 351
ter člana: Romana Zupan in Anton Ostanek

Lovskočuvajsko službo opravljata:
Jože Šepic in Stanislav Smolič

Komisija za ocenjevanje škode po divjadi,
kateri se prijavi škodo, ki bi jo utrpeli na kmetijskih površinah, povzročene od lovne divjadi;

Franci Ostanek, 041 858 726
Boštjan Slak,       031 611 302
Franc Lenarčič, 041 575 982


LD šteje 43 članov.

 

Površina lovišča št. 106, Mirna, je 3689 ha, od tega 3432 ha lovnih površin (60 % gozdnih).

LD ima v Zapužah lovski dom, katerega so s prostovoljnim delom in prispevki zgradili tedanji člani lovske družine Mirna od katerih so nekateri še danes aktivni in dejavni. Otvoritev doma je bila leta 1979. V njem imajo člani srečanja, sestanke in prostore potrebne za opravljanje dejavnosti. Zadnja pridobitev je prav tako s prostovoljnim delom in donacijami s strani članov in simpatizerjev lovske družine zgrajeni "jurček", ki so ga leta 2014 v lastni režiji zgradili sedanji člani. Nekatere od njih bi bilo posebno pohvaliti za izredno veliko opravljenih prostovoljnih del in prispevkov, vendar jih ne bi naštevali saj vsi dobro vedo/vemo na katere se pohvala in hvaležnost nanaša. Izgradnja je predvsem dokaz, da složnost, solidarnost in prostovoljstvo še obstaja, kar je zelo vzpodbudno. 

V primerih, ko katera od organizacij-društev v občini potrebuje prostor za prireditev, dom in prireditveni prostor z "jurčkom", se v primeru prostega termina tudi oddaja, s predhodno najavo, rezervacijo pri upravniku lovskega doma, Martinu Jevševar, 041 358 315.

LD Mirna je bila ustanovljena leta 1946, kakor večina lovskih družin, s cilji ustvarjanja pogojev za usklajeno ohranjanja divjadi, razumno rabo lovišč, ohranitev biološke pestrosti, ekološkega ravnovesja v naravi, katerih dejavnost je podrejena naravovarstvenim ciljem.

Še sedaj je lovstvo zavezano takim ciljem, z definicijo trajnostnega gospodarjnja z divjadjo, ukrepanja v življenskem okolju, zaradi veterinarsko-sanitarnih, zdravstvenih in drugih utemeljenih razlogov za ohranitev ter vrstno in gensko pestrost divjadi, za ohranitev ravnovesja med divjadjo in v okolju danim življenskim možnostim ter ciljem ohraniti divjad kolikor je mogoče neodvisno od neposredne pomoči človeka skladno s predpisi o ohranjanju narave.

LD Mirna kot koncesionarka RS ima koncesijo za izvajanje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, ki se izvaja skladno s programi, načrti za upravljanje z divjadjo, skladno s predpisi s področja lovstva s povdarkom na ohranjanju narave, varstva okolja in zaščite živali.