LD Dobrnič predstavitev

Lovska družina Dobrnič

je društvo, ki deluje v splošno javnem interesu že od leta 1946 dalje. Trenutno Lovski družini predseduje Anton Perpar. Gospodarimo z divjadjo na območju treh Krajevnih skupnosti in sicer Knežja vas, Dobrnič in Svetinja. Lovna površina lovišča je cca 3.900 ha, od tega je okoli 65 % mešanih gozdov, ki dajejo varno zavetje raznovrstni divjadi kot so: srnjad, jelenjad, divji prašič, lisica, jazbec, kuna, medved, volk in poljski zajec. Žal je zaradi uporabe kemičnih pripravkov v kmetijstvu nekatera mala divjad kot sta jerebica in fazan iz našega lovišča dobesedno izginila. Velik problem je tudi voda, saj ni v lovišču niti enega izvira kaj šele potoka. Potrebno vodo divjad dobi v mlakužah, kalužah in gozdnih lužah, ki so jih nekdaj gradili oglarji, sedaj pa lovci.

Letni odstrel, ki poteka v skladu z načrti, potrjenimi s strani ministra za kmetijstvo, je cca 80 do 100 kosov srnjadi, 5 do 10 kosov jelenjadi in cca 20 do 25 kosov divjih prašičev. Od te divjadi, ki jo prodamo po tržni ceni, je tudi glavni prihodek, ki se giblje nekje okoli 3.000 do 4.000 €. Ves prihodek od prodane divjadi vračamo nazaj v lovišče, od tega največ v obliki izplačanih škod kmetovalcem in s plačilom koncesnine državi. Vse finančne potrebe za društveno dejavnost pokrivamo s članarino in organizacijo prireditev.

V društvo je včlanjenih 54 lovcev iz raznih krajev, največ pa je domačinov, kar nam zagotavlja dobre odnose s krajani, predvsem pa s kmetovalci, ki jim morebitne škode po divjadi korektno ocenimo in izplačamo škode po ceniku, ki ga pripravi kmetijsko ministrstvo RS. Problem, ki nam otežuje gospodarjenje z loviščem, so izpuščeni psi neodgovornih lastnikov in motoriziran krivolov.

S krajani, še posebej pa z društvi, ki delujejo na področju naše Lovske družine, zelo dobro sodelujemo. Lovski dom, ki smo ga zgradili v Ojstrem vrhu oddajamo v uporabo za razne priložnosti, tudi drugim uporabnikom, tako društvom kot posameznikom. Zelo dobre odnose imamo tudi s sosednjimi Lovskimi družinam in še posebej s pobratenimi Kresnicami iz Zasavja.

Kontaktni osebi za Lovsko družino Dobrnič sta starešina Anton Perpar 041-752 816   in tajnik Stane Gabrijel 041-796 149.